Jak mogę ubiegać się o ESTA?

Możesz ubiegać się o ESTA, składając wniosek online. Samo wypełnienie formularza zgłoszeniowego zajmuje około 20 minut. ESTA jest następnie przetwarzana przez DHS (Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego), który podejmuje decyzję w ciągu 72 godzin. Aby ubiegać się o ESTA, potrzebny będzie paszport, plan podróży i dane kontaktowe pracodawcy, jeśli jest zatrudniony.

Aplikacja ESTA zawiera kilka sekcji. Kandydaci powinni zapoznać się z poszczególnymi sekcjami, aby upewnić się, że rozumieją charakter pytań i dlaczego są one istotne dla bezpieczeństwa granic USA.

Złóż wniosek o ESTA

How do I check the validity of my current ESTA Application?

Możesz sprawdzić status swojego aktualnego wniosku ESTA przed wyruszeniem w podróż do Stanów Zjednoczonych, sprawdzić datę wygaśnięcia i numer autoryzacji ESTA, wypełniając prosty formularz, w którym podajesz swoje nazwisko i imię, a także dane paszportowe.

Jeśli Twój wniosek jest nadal ważny, otrzymasz status ESTA, datę wygaśnięcia i numer autoryzacji.

Podczas sprawdzania ważności statusu ESTA może zostać wyświetlony jeden z pięciu różnych komunikatów. Poniżej omówiono wszystkie pięć z nich i ich znaczenie.

Sprawdź status aplikacji ESTA

Nie znaleziono aplikacji ESTA

Jeśli po sprawdzeniu statusu ESTA pojawi się komunikat „Nie znaleziono aplikacji”, zazwyczaj oznacza to, że gdzieś w oryginalnym formularzu wniosku ESTA podano nieprawidłowe dane biometryczne. Może to obejmować błędy, takie jak podanie niewłaściwego nazwiska, numeru paszportu, kraju paszportu lub daty ważności.

Błąd ten może również zostać wyświetlony, jeśli użytkownik podał nieprawidłowe informacje w formularzu przesłanym w celu sprawdzenia statusu ESTA.

Wreszcie, błąd „Nie znaleziono aplikacji” może być również spowodowany tym, że system nigdy nie otrzymał od ciebie wniosku ESTA. Może to być spowodowane (na przykład) zerwaniem połączenia internetowego lub niedokonaniem płatności.

Aplikacja ESTA wygasła

Jeśli spróbujesz sprawdzić swój status ESTA i otrzymasz ten komunikat, oznacza to, że Twoja aplikacja ESTA wygasła. Aby uzyskać nową ESTA przed wyruszeniem w podróż do USA, należy ponownie złożyć wniosek online. Bardzo ważne jest, aby na tym etapie zrozumieć, że nie jest możliwe odnowienie wniosku ESTA, który wygasł. Nie można również przenieść ESTA z jednego paszportu do innego. Musisz złożyć nowy wniosek w oparciu o swoje aktualne dane.

Wniosek o ESTA oczekuje na rozpatrzenie

Jeśli otrzymasz ten komunikat, oznacza to po prostu, że niedawno złożyłeś wniosek, który jest nadal sprawdzany przez CBP. Nie oznacza to, że Twój wniosek o ESTA został odrzucony, po prostu musisz poczekać. Rozpatrzenie wniosku zajmuje zwykle do 72 godzin, a czasami przeprowadzane są dodatkowe kontrole bezpieczeństwa. Planując podróż do Stanów Zjednoczonych, należy wziąć to pod uwagę i złożyć wniosek ESTA tak wcześnie, jak to możliwe.

Autoryzacja ESTA zatwierdzona

Wiadomość ta jest dobrą wiadomością, ponieważ oznacza, że wniosek o zezwolenie ESTA został zatwierdzony i że jesteś teraz upoważniony do podróży do Stanów Zjednoczonych. Należy zanotować numer wniosku ESTA oraz datę jego wygaśnięcia. Przed wyruszeniem w podróż do USA upewnij się, że posiadasz ważną ESTA. Zaleca się ponowne sprawdzenie statusu ESTA ostatniego dnia przed wylotem do USA.

Nawet jeśli posiadasz ważną ESTA, nie oznacza to, że nie może ona zostać cofnięta przez agenta CBP (Customs and Border Control) po przybyciu do Stanów Zjednoczonych, jeśli uzna to za stosowne. Otrzymasz wówczas odmowę wjazdu do kraju.

Aplikacja ESTA nie została autoryzowana

Jeśli otrzymasz tę wiadomość, oznacza to, że Twój wniosek ESTA został sprawdzony i odrzucony. W związku z tym nie masz pozwolenia na wjazd do USA w ramach programu ESTA Visa Waiver Program. W pewnych okolicznościach możesz jednak nadal kwalifikować się do ubiegania się o wizę turystyczną B-2 i uzyskać pozwolenie na podróż do USA. Możesz uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania i ubiegać się o wizę do USA na tej stronie internetowej rządu USA.

Uwaga: Jeśli wprowadziłeś nieprawidłowe informacje lub popełniłeś inny błąd w formularzu wniosku ESTA, powinieneś wysłać wiadomość e-mail do zespołu pomocy technicznej ESTA.

Uwaga: Każdemu, kto złożył wniosek o ESTA, zaleca się sprawdzenie statusu swojego wniosku przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych, aby upewnić się, że będzie mógł wyruszyć w podróż bez konieczności uiszczania dodatkowych opłat lub składania kolejnego wniosku. Powinieneś w szczególności upewnić się, że posiadasz numer autoryzacji ESTA. Upewnij się również, że autoryzacja będzie ważna w dniu wylotu do Stanów Zjednoczonych.

Co to jest ESTA?

Jeśli zamierzasz podróżować do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych lub biznesowych, musisz złożyć wniosek o ESTA (Electronic System for Travel Authorisation). Obywatele krajów objętych programem VWP(Visa Waiver Program) są zobowiązani do uzyskania elektronicznego systemu autoryzacji podróży w celu podróżowania do lub przez Stany Zjednoczone. System wizowy ESTA jest obsługiwany przez Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego rządu USA, a wnioski o elektroniczny system zezwoleń na podróż można składać wyłącznie online.

Dobry na pobyty do 90 dni w celach tranzytowych, turystycznych lub biznesowych.

Cele turystyczne obejmują: Wakacje (urlop), odwiedziny u przyjaciół lub krewnych, leczenie, udział w imprezach towarzyskich organizowanych przez organizacje braterskie, społeczne lub usługowe, udział amatorów w muzycznych, sportowych lub podobnych wydarzeniach lub konkursach, jeśli nie otrzymują wynagrodzenia za udział, zapisanie się na krótki kurs rekreacyjny, nie w celu uzyskania zaliczenia na poczet stopnia naukowego (na przykład dwudniowy kurs gotowania podczas wakacji).

Cele biznesowe obejmują: konsultacje z partnerami biznesowymi, udział w konwencji lub konferencji naukowej, edukacyjnej, zawodowej lub biznesowej, udział w krótkoterminowym szkoleniu (nie możesz otrzymywać wynagrodzenia z żadnego źródła w Stanach Zjednoczonych z wyjątkiem wydatków związanych z pobytem) lub negocjowanie umowy.

Tylko osoby posiadające paszport jednego z poniższych krajów kwalifikują się do zniesienia wiz ESTA:

Andora Australia Austria
Belgia Brunei Chile
Chorwacja Republika Czeska Dania
Estonia Finlandia Francja
Niemcy Grecja Węgry
Islandia Irlandia Izrael
Włochy Japonia Korea Południowa
Łotwa Liechtenstein Litwa
Luksemburg Malta Monako
Holandia Nowa Zelandia Norwegia
Polska Portugalia San Marino
Singapur Słowacja Słowenia
Hiszpania Szwecja Szwajcaria
Tajwan Wielka Brytania