Formularz pod poniższym linkiem umożliwia potwierdzenie statusu wniosku ESTA. Istnieje pięć potencjalnych wyników, które można otrzymać z formularza sprawdzania statusu ESTA. Statusy te są następujące:

„Wniosek zatwierdzony” – Twój wniosek został rozpatrzony i możesz podróżować w ramach Programu Ruchu Bezwizowego. Zezwolenie ESTA wydawane jest na okres dwóch lat (lub do momentu wygaśnięcia ważności paszportu) i może być wykorzystane na wizyty trwające do 90 dni.

„Nie znaleziono wniosku” – oznacza to, że albo nie złożono wniosku, albo podano nieprawidłowe informacje o paszporcie lub nazwisku.

Aplikacja wygasła” – oznacza to, że poprzednia aplikacja ESTA wygasła.

„Aplikacja oczekuje” – Twoja aplikacja jest nadal przetwarzana. Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku wynosi 72 godziny.

Travel Not Authorized” (Podróż nie jest dozwolona ) – oznacza to, że wniosek o zezwolenie ESTA został rozpatrzony negatywnie. W związku z tym nie kwalifikujesz się do podróży w ramach programu Visa Waiver. Nadal możesz kwalifikować się do ubiegania się o wizę amerykańską.

Dowiedz się więcej o różnych opisach kontroli statusu ESTA.

Sprawdź status aplikacji ESTA